DOKUMENTER

Her finner du ulike ressurser du kan bruke i elevrådsarbeidet.

Mal innkalling

Mal referat

Mal vedtekter enkle

Mal vedtekter avanserte

Mal attest for tillitsvalgt

Bli-kjent leker

Veileder for skolemiljøutvalg

Plan for klassens time

PP Dine rettigheter

PP Klassemiljø

PP Klassens time Kommunikasjon

PP Klassens time Vurdering

Sjekkliste for medvirkning

Caseoppgaver til elevrådet

Har du spørsmål?

Kontakt ditt Elev- lærling- og mobbeombud på www.elevombudene.no, og Elevorganisasjonen på www.elev.no

 

 

© 2020 av Elev,- lærling,- og mobbeombudene i Norge og Elevorganisasjonen