DOKUMENTER

Her finner du ulike ressurser du kan bruke i elevrådsarbeidet.

Mal innkalling

Mal referat

Mal vedtekter enkle

Mal vedtekter avanserte

Mal attest for tillitsvalgt

Bli-kjent leker

Veileder for skolemiljøutvalg

Plan for klassens time

PP Dine rettigheter

PP Klassemiljø

PP Klassens time Kommunikasjon

PP Klassens time Vurdering

Sjekkliste for medvirkning

Caseoppgaver til elevrådet