ELEVRÅDSMØTE

Et godt møte deles gjerne i 3 deler:

hva som skjer FØR, UNDER og ETTER møtet.

Og- hvordan får vi egentlig gjennomført det vi bestemmer på møtet?

FØR MØTET


Tenk over hva du ønsker å oppnå med elevrådsmøtet.De som kommer på møtet må ha mulighet å forberede seg, og da må de vite noe om hva som skal skje på forhånd. Dette er spesielt viktig dersom tillitselevene burde involvere klassen sin på forhånd. Send ut en innkalling med navn på møte og saksliste. Møtedeltakerne må forstå hensikten med møtet. Fortell derfor tillitselevene hva dere skal gjøre på møtet og hvorfor. Book møterom. Trenger dere skrivesaker, tavle/ projektor, mat og drikke? Husk også at dere kan spørre elevrådskontakten dersom dere trenger hjelp! Du finner mal for innkalling og saksliste her. SJEKKLISTE

 • Er innkalling sendt ut i god nok tid?
 • Vet du at alle møtedeltakerne har fått innkallingen?
 • Får tillitseleven mulighet å ta opp sakene i klassen i forkant av elevrådsmøtet?
 • Er saken presentert godt nok i innkallingen slik at tillitsvalgte vet hva som skal drøftes i klassen?
UNDER MØTET


Sørg for å lede møtet på en god måte. Du som leder møtet, bør gå gjennom sakslisten og presentere sakene ved møtestart. Ha alltid med ett punkt for eventuelle saker som møtedeltakerne ønsker å ta opp. Hold deg til tema og tidsramme. Møteleder/ordstyrer går igjennom sak for sak, og sørger for at møtedeltakerne får ordet når de ønsker det. Ta beslutninger etter hver sak og skriv det dere bestemmer i referatet. Møtet skal gi mening, og engasjere alle møtedeltakere. Hver møtedeltaker er en viktig del av møtet. Diskusjonen på møtet skal være nyttig for elevene og for skolen. Oppsummering underveis i møtet: Oppsummer til møtedeltakerne hva dere har oppfattet som beslutning i saken. Dette sikrer en felles forståelse, og gir referent mulighet å skrive et korrekt referat. Trenger dere å få fram flere meninger og forslag? Da kan det være lurt å starte med at alle skriver ned stikkord for seg selv før dere setter dere i grupper. I gruppene kan alle dele sine ideer og meninger. En fra gruppa forteller hele elevrådet hva gruppa snakket om.
ETTER MØTET


Dere bør skrive referat slik at andre som ikke kunne delta vet hva som ble snakket om og bestemt på møtet, for at ledelsen og elevene på skolen skal kunne se hva elevrådet diskuterer og for at dere skal kunne huske det selv. Skriv ferdig referatet og send til alle i elevrådet, og gjerne også til ledelsen. Det kan være lurt å ha en plattform hvor referat og innkallinger legges ut slik at alle elever kan se dem, f.eks. på Itslearning/Fronter/Visma, eller på skoleskjermene eller oppslgastavle. Sørg for at det går tydelig fram i referatet hvem som har ansvar for hva. Elevrådsleder og elevrådsstyret følger opp det de har ansvar for. Du finner mal til referat her Avslutt med å reflektere over møtet. Hva gjorde vi bra? Hva kunne vi gjort bedre? Hvordan gjør vi det bedre neste gang? SJEKKLISTE ETTER MØTE

 • Lag et referat som oppsummerer møtet og beslutningene. Sendes ut til alle møtedeltakere innen et par dager
 • Dobbeltsjekk at de som har fått tildelt oppgaver og ansvar følger disse opp, og at de vet hva som forventes av dem
 • Legg ut møtereferat slik at alle skolens elever får lett tilgang til dette
 • Oppdater saksliste til neste møte med saker som skal følges opp videre. Hva var vi enige om skulle gjøres? Hva er gjort? Hvem gjør hva til når tid?
 • Hvordan gikk møtet? Hva gikk bra? Hva gikk ikke bra? Hva kan forbedres til neste gang?
TIDSSTYRING


 • Start i tide
 • Si hvor lang tid som er satt av til saken
 • Presenter saken
 • Start diskusjonen og styr hvem som har ordet. Alle bør få muligheten til å snakke
 • Pass på at møtedeltakerne holder seg til temaet som skal diskuteres, og at det ikke blir krangling
 • Styr når det er på tide å komme til en beslutning, og varsle om det litt i forkant. Det kan være lurt å ta en håndsopprekning når dere skal stemme over en sak, slik at dere vet at flertallet har bestemt
 • Oppsummer til møtedeltakerne hva du har oppfattet som beslutning i saken. Dette sikrer en felles forståelse, og gir referent mulighet å skrive et korrekt referat
 • Husk pause, luft, spise og drikke!
GJENOMFØR DET DERE HAR BESTEMT!


Hva gjør vi? Hvordan gjør vi det? Hvem har ansvaret for å følge opp? Når tid? Det er lurt å legge en plan for hvem som skal gjøre hva når. Her er et eksempel på skjema for oppsummering og videre plan.