ELEVRÅDSMØTE

Et godt møte deles gjerne i 3 deler:

hva som skjer FØR, UNDER og ETTER møtet.

Og- hvordan får vi egentlig gjennomført det vi bestemmer på møtet?

Har du spørsmål?

Kontakt ditt Elev- lærling- og mobbeombud på www.elevombudene.no, og Elevorganisasjonen på www.elev.no

 

 

© 2020 av Elev,- lærling,- og mobbeombudene i Norge og Elevorganisasjonen