VALG

Hver klasse velger en tillitselev. Den personen vil snakke på vegne av klassen i elevrådet, og dersom klassen trenger å ta opp noe på skolen. Elevrådet består av alle tillitselever på skolen og tar opp saker på vegne av alle elvene på skolen.
 

En god tillitselev:
 

  • Tør å ta ordet

  • Kan legge fra seg personlige meninger og snakke på vegne av klassen

  • Tar oppgaven seriøst

  • Har lyst til å være i elevrådet

Gjør et godt valg

Det skal være skriftlig valg på tillitseleven. Det er lurt å fortelle klassen hvorfor du  ønsker å bli valgt,  og hva du ønsker å gjøre som tillitselev. Dere trenger ikke å annonsere hvor mange stemmer hver enkelt fikk. Kontaktlærer kan telle stemmene.

Velg en vara som kan overta når tillitseleven er borte.

Bare elever som ønsker å sitte i elevrådet bør være tillitselev.

Er det vanskelig å få noen til å melde seg? Tenk over hvem du vil skal representere deg og fortell det til eleven! Da kan det være lettere å melde seg.  

 

Dere kan utsette valget av klassens tillitselev noen dager, slik at dere får tenkt dere om.

Be kontaktlæreren om å fortelle hva en tillitselev gjør, og tenk over hva dere forventer av deres tillitselev.

 

Valg av elevrådsstyre

Elevrådet velger leder, nestleder og sekretær. Elevrådet kan velge flere som skal være med i styret, f. eks. Ansvarlig for sosiale medier, økonomiansvarlig og andre styremedlemmer.

Les mer om de ulike rollene i elevrådet her (lenke).

Diskuter dette i klassen:
 

  • Har elevene noe å bidra med som kan gjøre skolen bedre, eller er det best om de ansatte tar seg av alt?

  • I løpet av et skoleår kan det oppstå situasjoner hvor dere er misfornøyd. Eksempler: for stort arbeidspress, for lite variert undervisning, utdatert utstyrspark. Hvordan kan klassen ta opp slike problemer på en god måte? Hva er tillitselevensrolle i slike situasjoner?

  • Hvordan burde klassen støtte den som er klassens tillitselev?

Hva gjør vi hvis noen trekker seg?

Hvis en tillitselev trekker seg eller ikke møter opp, kan klassen velge en ny tillitselev. Det kan være lurt at kontaktlærer tar en prat med tillitseleven først. Hvis klassen har en vara, kan denne eleven ta over som tillitselev. Klassen kan da velge en ny vara.

Hvis elevrådsleder er borte, er det nestlederen som fungerer som leder for elevrådet. Hvis elevrådslederen trekker seg eller ikke møter opp, kan elevrådet velge en ny leder. Det samme gjelder de andre styremedlemmene.

Har du spørsmål?

Kontakt ditt Elev- lærling- og mobbeombud på www.elevombudene.no  

 

 

© 2018 av Elev,- lærling,- og mobbeombudene i Norge