top of page

Valg

Hver klasse velger en tillitselev. Den personen vil snakke på vegne av klassen i elevrådet, og dersom klassen trenger å ta opp noe på skolen. Elevrådet består av alle tillitselever på skolen og tar opp saker på vegne av alle elvene på skolen.

MaxEmanuelson-_MAX9732.jpg

En god tillitselev:

  • Tør å ta ordet

  • Kan legge fra seg personlige meninger og snakke på vegne av klassen

  • Tar oppgaven seriøst

  • Har lyst til å være i elevrådet

Valg av tillitselev fra klassen

Bare elever som ønsker å sitte i elevrådet bør være tillitselev. Er det vanskelig å få noen til å melde seg? Tenk over hvem du vil skal representere deg og fortell det til eleven! Da kan det være lettere å melde seg.  

 

Det er lurt å fortelle klassen hvorfor du ønsker å bli valgt, og hva du ønsker å gjøre som tillitselev.

 

Hvis flere elever stiller til valg skal det gjennomføres et skriftlig valg, hvor kontaktlærer kan telle stemmene. Det skal ikke annonseres hvor mange stemmer hver enkelt fikk. Husk at det også kan være lurt å velge en vara!

Valg av elevrådsstyre

Mange elevråd har også et styre som jobber mellom elevrådsmøtene for å gjøre elevrådsarbeidet mer effektivt. Det er opp til hvert elevråd å bestemme hvem som skal sitte i elevrådsstyret- om det er et utvalg elever fra elevrådet eller om alle elever på skolen kan stille. Dersom det er flere som ønsker å sitte i styret skal det være skriftlig valg.

Les mer om roller og oppgaver i et elevrådsstyre her.

Hva gjør vi hvis noen trekker seg?

Hvis en tillitselev trekker seg eller ikke møter opp, kan klassen velge en ny tillitselev. Det kan være lurt at kontaktlærer tar en prat med tillitseleven først. Hvis klassen har en vara, kan denne eleven ta over som tillitselev. Klassen kan da velge en ny vara.

Hvis elevrådslederen trekker seg eller ikke møter opp, kan elevrådet velge en ny leder. Det samme gjelder de andre styremedlemmene. Nestleder fungerer som leder om leder trekker seg, fram til ny leder velges.

 DETTE STÅR I LOVEN OM VALG TIL ELEVRÅD
Opplæringsloven er loven om skole og utdanning.

§ 11-2. Elevråd ved grunnskoler

Alle grunnskoler og ungdomsskoler skal ha elevråd. Det er kommunen som bestemmer hvor mange representanter som skal sitte i elevrådet på grunnskolen, men det vanligste er en fra hver klasse (5.-10. klasse). Elevrådet skal velges senest 3 uker etter skolestart på høsten.

Her finner du loven på lovdata.no

§ 11-6. Elevråd og allmøte ved vidaregåande skolar

Alle videregående skoler skal ha elevråd. Elevrådet skal bestå av minst en representant for hver 20 elev. Disse skal velges ved hemmelig valg. Det vanlige er en fra hver klasse, og så kan de klassene med mer en 20 elever ha flere representanter.

Her finner du loven på lovdata.no

bottom of page