top of page

Personer å kontakte

Det finnes mange mange som jobber for å gjøre det lettere å være elev, tillitsvalgt og jobbe med elevrådsarbeid. Under her finner du informasjon om flere av disse og link til nettstedet deres.

Elev- og lærling- og mobbeombudene skal passe på at rettighetene til barn og ungdom blir ivaretatt. De holder også kurs for elevrådene i videregående skole i hvert sitt fylke. Du kan kontakte ombudene om du har opplevd at rettighetene dine ikke blir fulgt på skolen.

Vi deltar er en praktisk veileder for hvordan sikre god brukermedvirkning i skolen. På nettsiden finner du oversikt over lover og regler, samt tips og triks til hvordan du kan bidra til bedre medvirkning på din skole.

Elevorganisasjonen er et talerør for elever på ungdomsskole og videregående opplæring og lærlinger i Norge, og er drevet av elever som deg! Ønsker du hjelp med en politisk sak? Er du usikker på hva rettighetene dine er i en sak? Da kan du kontakte Elevorganisasjonen.

Rettighetshjelpen er en tjeneste fra  Elevorganisasjonen. Her kan alle ta kontakt hvis man trenger hjelp om skolen bryter dine rettigheter, man blir urettferdig behandlet, eller du bare lurer på hvilke rettigheter du har. 

Meld fra om mobbing er en tjeneste fra fylkesmennene. Hvis du har opplev å bli mobbet, elelr sett noen bli mobbet og ikke vet hvordan du skal gå fram, sjekk ut denne siden!

Fylkesmannen er representant for staten i fylkene, og skal blant annet behandle klager på karakterer og på skolemiljø. Hvis du gjentatte ganger har klaget på noe til skoleledelsen, og det ikke skjer noe, kan du klage til fylkesmannen. 

bottom of page