top of page

Hvordan påvirke som elevråd?

Når elevrådsleder snakker med noen for å få gjennomslag for en sak, så betyr stemmen mye mer fordi hen snakker for alle på skolen. Derfor har elevrådet allerede styrke og påvirkningskraft og skal bli lyttet til av ledelsen.

MaxEmanuelson-_MAX9020.jpg

Slik fremmer dere en sak

 1. Ha elevrådsmøte og avgjør hva dere mener om saken. Det er viktig å huske at flertallet bestemmer, og at må respektere dette selv om man selv var uenig.

 2. Forbered saksframlegg sammen, diskuter gode argumenter.

 3. Avtal møte med de som bestemmer i saken, f.eks. avdelingsleder, rektor, assisterende rektor.

 4. Legg frem saken fra elevrådet med argumenter og refleksjoner, samt forslag til vedtak. Det er ønskelig at saken løses på lavest mulig nivå, for eksempel i samtale med ledelsen. Om dette ikke går kan dere ta saken enda et hakk videre.

 5. Kontakt elev- lærling eller mobbeombudet eller Elevorganisasjonen i ditt fylke og be om hjelp.

 6. Få oppslag i lokalavisen og bruk sosiale medier for å engasjere andre i saken. Det legges et større press på saken når mange sier i fra hva de mener.

 

Hvordan overtale ledelsen?

Når elevrådet har tatt opp en sak og du skal ta den videre til ledelsen, kan du gå rakrygget inn på kontoret fordi du har nemlig alle skolens elever i ryggen. Da er det viktig at ledelsen lytter til det du har å si og tar deg seriøst. Vi har samlet tre tips under for at møtet med ledelsen skal bli litt enklere:

 • Forbered deg til møtet. Skriv ned argumentene slik at du vet hva du skal si

 • Planlegg saken. Er det konkrete hendelser? Hva sier loven? Finnes det dokumentasjon?

  • Hva er problemet?

  • Hvordan skal det endres?

  • Hva kreves?

 • Ta med poengene skriftlig slik at du kan gi det til ledelsen etterpå

Hvordan påvirke politikerne?

Første steg er å finne ut hvem som har ansvar for driften av din skole. Fylkeskommunen har ansvar for å drive de videregående skolene og lage lokale regler for inntak og orden i hvert fylke. Det er kommunen som har ansvaret for barne- og ungdomsskoler. For privatskoler eller montessoriskoler er det andre som har ansvar. Finn ut hvem som har ansvar for skole og utdanning i kommunen eller fylkeskommunen. Du kan så sende en mail og be om et møte med denne personen for å fortelle om din sak og overtale dem til å støtte dere.

 

Ofte er det enklere å påvirke politikerne via medier, som leserinnlegg i lokalavisa eller en sak på radio/TV. Jo mer oppmerksomhet en sak får i media, jo større sjanse er det for at politikerne får det med seg og støtter den.

Hvem kan hjelpe dere?

Hvis dere er usikre på hvordan dere skal gå fram kan dere kontakte andre for hjelp. Elevorganisasjonen og elev- og lærlingombudene kan gi dere råd om hvordan dere kan påvirke saken dere er opptatt av og medvirke på skolen ellers. Du finner kontaktinformasjon her.

 DETTE STÅR I LOVEN OM MEDVIRKNING
Opplæringsloven er loven om skole og utdanning

§ 11-2. Elevråd ved grunnskoler

Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt nærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med forslag i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

Her finner du loven på lovdata.no

§ 11-8. Elevrepresentanter i fylkeskommunale nemnder

Representanter for elevene i videregående opplæring har møte- og talerett i fylkeskommunale organer når de behandler saker som gjelder forholdet mellom elever og kommunen / fylkeskommunen som skoleier (med noen unntak).

Her finner du loven på lovdata.no

bottom of page