top of page

KLASSENS TIME

Det er dessverre ingen lovfestet rett til klassens time, men som klasse har dere rett til å få avsatt tid til å diskutere saker med tillitseleven deres. Dette kan dere gjøre i klassens time. Noen har satt av tid til klassens time i timeplanen, mens andre må avtale tid med kontaktlærer.

Hvorfor har vi klassens time?

For at klassen skal få tid til å snakke om saker som angår dere. Noen saker er viktige for klassen. Andre saker angår hele skolen. Da kan tillitseleven ta dette videre til elevrådet. På den måten blir hver elev hørt i elevrådet og tillitseleven vet hvordan de skal representere klassen sin.

 

Hva skal vi gjøre i klassens time?

Dere kan diskutere saker som er viktig for klassen, eller saker som skal tas opp i elevrådet. Da vet tillitseleven hva klassen mener og kan representere dem godt på elevrådsmøte. Dere bør ha en plan for klassens time, gjerne avtal dette med kontaktlærer. Gi elevene beskjed på forhånd om at det skal være klassens time og hvilke saker som skal tas opp. Legg opp til at alle kan komme med forslag til saker som skal diskuteres!

Her kan du laste ned et eksempel på årshjul, finne temaer, presentasjoner og caseoppgaver som kan brukes under klassens time.

1.jpg

Tips til klassens time

 • Snakk om saker som skal tas opp i elevrådet eller i andre møter på skolen

 • Ha en ordstyrer som sørger for at alle får komme til ordet og en referent som skriver ned det som blir sagt slik at man husker det

 • Jobb i små grupper i klassen slik at alle får bidratt

 • Planlegg aktiviteter i klassen med tanke på å skape et godt klasse- og skolemiljø

 • Ha øvelser eller leker som gjør at dere trives bedre sammen i klassen

 • Ta opp utfordringer dere har i klassen

 • Sørg for å komme til en konklusjon i saken, og planlegger hvordan dere skal jobbe med den framover

Du finner mal for innkalling og referat her.

Hvordan lede klassens time

Det er fint om tillitseleven leder klassens time. Kontaktlæreren kan lede en del av tiden, men det er viktig at klassen får snakke alene sammen med tillitseleven hvis de trenger det.

 • Ha en liste over ting dere vil snakke om. Det er lurt å forberede seg før klassens time

 • Tillitseleven sørger for at alle som vil får ordet. Det kan være lurt å lage en liste med rekkefølgen av navn på elever som rekker opp hånda

 • Tillitseleven noterer ned det klassen blir enig om slik at de husker å ta det opp i elevrådsmøtet

Forslag til ting man kan ta opp

 • Klassetur

 • Klassemiljø

 • Fysisk klassemiljø

 • Fysisk helse

 • Psykisk helse

 • Undervisningen

 • Vurderinger

 • Timeplan

 • Aktivitetstilbud på skolen

 • Leksehjelp

 • Rådgivningstjenesten

 • Skolehelsetjenesten

bottom of page