top of page

Din rolle som elevrådskontakt

”Du bør ikke vise hvordan det skal gjøres, men heller lære elevrådet å tenke selv, slik at løsningene kommer fra elevrådet og ikke elevrådskontakten”.

(sitat fra elev)

Forventningsavklaring 

 1. Du og rektor må gjennomføre en forventningsavklaring – hva forventer skolen av elevrådet? Hvilke rammer har skolen gitt elevrådet?

 2. Du og elevrådet må i starten av året gjennomføre en forventningsavklaring – hva forventer dere som elevråd av meg? Hva kan jeg forvente av dere?

 3. Forbered og hjelp kontaktlærerne med å gjennomføre valg av nye tillitselever

Du skal være en mentor og veileder for elevrådet!

- du skal ikke gjøre jobben for dem.

Spørsmål du må reflektere over:

 • Hva vil jeg med rollen som elevrådskontakt?

 • Hvor er mitt engasjement? Hva synes jeg er spennende og gøy?

 • Hva er mine styrker og egenskaper?

 • Hvilke muligheter har jeg i mitt arbeid som elevrådskontakt etter forventningsavklaringen med rektor?

 

Elevrådskontakten som prosessleder: 

 • Du skal tilrettelegge for arbeidet i elevrådet

 • Du skal hjelpe elevrådet til å sette seg mål, lage strategier og planlegge godt

 • Du skal tilrettelegge for god kommunikasjon mellom alle parter

 • Du skal finne gruppens ressurser og veilede de til å bidra inn i arbeidet på en god måte

 • Du skal tilrettelegge for felleskap og godt samarbeid

 • Du skal bidra til å løse eventuelle utfordringer med arbeidet i elevrådet

 

Når du møter utfordringer og/eller motstand:

 • Ta det opp med den det gjelder – ha fokus på å løse det på lavest mulig nivå

 • Snakk med elevrådskontakten på naboskolen (eller annen i nettverket) og be om tips

 • Ta kontakt med ombudet i fylket for bistand og støtte

 

Gjør jobben til din egen, og fyll den som best du kan!

 DETTE STÅR I LOVEN OM ELEVRÅDSKONTAKTEN

Opplæringsloven er loven om skole og utdanning.

§ 11-2. Elevråd ved grunnskolar

På alle grunnskoler skal det være en elevrådskontakt som skal hjelpe elevrådet med sitt arbeid. Denne elevrådskontakten har rett il å være tilstede og si hva hen mener på elevrådsmøtene, men har ikke stemmerett.

Her finner du loven på lovdata.no

bottom of page