top of page

SKOLEMILJØUTVALG

Skolemiljøutvalget har en viktig rolle i å jobbe for et godt skolemiljø. Alle saker som er viktige for skolemiljøet skal tas opp her.

Hvem sitter i skolemiljøutvalget?

Hvordan representere elevene?

Skolemiljøutvalget består av representanter fra skoleledelsen, de ansatte, skoleeier (kommune/fylkeskommune) og elevene. Elevene skal være i flertall i utvalget. Elevrådet velger elever som sitter i skolemiljøutvalget. Disse elevene skal snakke på vegne av elevene på skolen. Elevrådet bør derfor ta opp sakene først.

Elevråd og skolemiljøutvalg har rett til å få informasjon om alle forhold som angår elevene på skolen. Dere kan også kreve skriftlig dokumentasjon.

Klikk her for å finne utdanningsdirektoratets veileder til medlemmene i Skolemiljøutvalget.

 

Du skal representere alle elevene på skolen, ikke bare deg selv eller elevrådet. Representanten for elevene i skolemiljøutvalget bør ikke være redd for å ta opp ting eller si ifra når dere er uenig i noe.

Når du får innkalling til møte i skolemiljøutvalget bør du ta sakene opp i elevrådet for å høre hva elevene mener. Gjerne be de tillitsvalgte ta sakene opp i klassene først. Da vet du at det du sier på møtet faktisk er elevenes meninger. Sett deg godt inn i sakene, gjør klar dine argumenter og ta det opp på møtet!

 DETTE STÅR I LOVEN OM SKOLEMILJØUTVALGET
Opplæringsloven er loven om skole og utdanning

§ 9 A-9. Informasjonsplikt og rett til å uttale seg

Skolemiljøutvalget og elevrådet skal holdes informert om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidleig som mulig tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak. De har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjelder arbeidet for ett trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som er viktige for skolemiljøet.

Her finner du loven på lovdata.no

§ 11-1a. Skolemiljøutval ved grunnskolar

Ved hver grunnskole skal det være ett skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representerte. Skolemiljøutvalget skal være satt sammen slik at representantene for elevene og foreldra til sammen er i flertall.

Her finner du loven på lovdata.no

§ 11-5a. Skolemiljøutval ved vidaregåande skolar

Ved hver videregående skole skal det være ett skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen være representerte. Skolemiljøutvalget skal være satt sammen slik at representantene for elevene er i flertall.

Her finner du loven på lovdata.no

bottom of page