top of page

Du vil alltid være tjent med å strukturere budskapet ditt og legge det frem på en god måte. Enten du skal ta opp noe med en lærer eller sende en skriftlig sak til elevrådet vil en tydelig og god kommunikasjon være en fordel.

Strukturer saken din

Ved å strukturere budskapet ditt blir det enklere for andre å forstå hva du mener.

Eksempel:

1.Hva handler saken om?

"Flere lærere gir anmerkninger for ting som ikke står i skolereglementet"

                                

2.Hvorfor tar dere det opp?

"Det er urettferdig og forvirrende"

3.Forslag til hvordan jobbe videre?

"Vi ønsker at ledelsen på skolen skal ta opp dette med personalet, og at alle anmerkninger som ikke er riktige fjernes. Elevrådet sender et brev til rektor og ber om et møte, målet er å få fjernet  anmerkningene og endret praksis"

KOMMUNISER GODT

5 tips for god kommunikasjon

Hvordan vi blir møtt av andre mennesker kan fort påvirke hva vi tenker om en sak, hvor åpen vi blir for å endre på noe og om vi ønsker å samarbeide med vedkommende. Dette skjer også uten at vi er klar over det selv. En konsekvens av dette er at uansett hvor rett du har, kan det bli mye vanskeligere å nå målet ditt. Dette gjelder spesielt dersom de du snakker med ikke er helt enig med deg.

1.Lytt til hva den andre har å si!

Du har sikkert selv kjent på frustrasjon over at noen du prater med ikke tar inn over seg det du sier. Og på den andre siden gleden over å bli hørt og forstått. Det å lytte betyr ikke at du må være enig i alt den andre sier, det betyr at man respekterer den andre og viser dette gjennom å lytte.

2.Vis at du har hørt hva den andre har å si

De fleste av oss har trodd at vi har sagt en ting for så å senere oppdage at den vi pratet med hørte noe helt annet. En god måte å unngå å gå i denne fellen er å gjenfortelle det du tror den andre har sagt, slik kan potensielle misforståelser unngås.

"Ok, har jeg skjønt deg riktig hvis…”

”Er det sånn at du mener…”

3.Forklar hvordan du forholder deg til det den andre sier, og hvorfor

Det er lurt å være tydelig, slik at den du snakker med vet hvor du står. Et lite triks her er å fortelle hva du er enig i først, for så å fortelle hva du er uenig i. Når man har noe til felles kan det være enklere å snakke om de områdene hvor man ikke er enige.

"Jeg forstår synspunktet ditt, og er enig i... men jeg er ikke enig i dette …., fordi..." 

4.Foreslå en løsning, og prøv å kom til et kompromiss

Prat vil kun få deg så langt, på et tidspunkt er det lurt å bli enig om noe. Ved å komme frem til noe sammen, er det større sannsynlighet for at det blir gjennomført fordi de involverte føler at de har vært med på å bestemme.

”Hvis vi skal prøve å løse dette, hva synes du vi skal gjøre…?”

”Hvordan tror du det vil fungere hvis vi gjør ….”

5.Få en bekreftelse på at budskapet er forstått

Til slutt er det alltid lurt å ta en sjekk på at dere faktisk er enige og går fra samtalen med en felles forståelse. Igjen, her unngå vi misforståelser.

”Hva synes du om det jeg sier…?”

”Så det vi har blitt enig om nå er…?” 

bottom of page