top of page

ARANGER NOE PÅ SKOLEN

Elevrådet kan gjøre mye bra for skolen sin gjennom å skape samhold blant elevene. Ulike arrangement bidrar til at man blir bedre kjent, og dermed får en bedre samhold på skolen.

Sjekkliste for arrangement

 • Hvem tar ansvar for hva?

 • Må dere booke rom?

 • Må dere informere rektor? Husk å be om tillatelse hvis dere bruker skolen

 • Hva vil arrangementet koste? Hvor kan dere få penger fra?

 • Hvem er arrangementet for?

 • Hvordan sprer dere informasjon om arrangementet?

 • Trenger dere utstyr? Mat?

 • Informer politiet hvis dere bruker offentlig rom

 • Bruk sosiale medier for å informere elever om arrangementet

Hvordan fikse et arrangement

Det er ofte populært når elevrådet lager et arrangement for elevene. Dette kan skape samhold på skolen og bidra positivt til skolemiljøet. Når dere skal arrangere noe, burde dere snakke om hvilket mål dere har for arrangementet.  Så legger dere en plan og fordeler arbeidsoppgaver.

 

Markering

Dere kan lage markeringer for å sette søkelys på noe som engasjerer dere. Eksempelvis kan det være ting dere er uenige i, eller noe dere vil markere at dere støtter. Markeringer kan være morsomme å arrangere, samtidig som det skaper samhold på skolen ved at elevene samles om en felles sak.

Tips til hva dere kan arrangere

Hvordan skaffe penger?

Noen steder har skolen satt av penger til elevrådet i budsjettet. Hvis skolen ikke har det må dere skaffe pengene selv. Dette kan dere gjøre på flere måter!

 • Søk penger fra EO-fondet!

  • Hvis dere er medlem av Elevorganisasjonen kan dere hvert år ved skolestart søke om en gitt sum penger for å f.eks. gjennomføre arrangement for hele skolen.​ Les mer om EO-fondet her

 • Tjen penger ved å f.eks. selge dopapir, sjokolade eller liknende

 • Arranger noe som ikke koster penger, og spør om butikker vil sponse dere med for eksempel utgåtte varer!

 

 • Vaffeldag eller bolledag

 • Juleball

 • Grøtfest før jul

 • Rosedag på valentinsdagen

 • Fotballcup i midttimen

 • Dag der dere besøker klasser fra andre studieprogrammer

 • Innsamling til et godt formål

 • Flerkulturell festival

 • “Dele ut smil” sett søkelys på godt skolemiljø ved at elevrådet/ aksjonsgruppen deler ut lapper med smilefjes og komplimenter i matfri

 • Skeive dager, skolen dekorerer med ballonger og regnbuer, elevene kan tegne regnbuer på kinnene for å markere støtte til LHBTI miljøet

Strukturer arbeidet slik at dere lettere kommer i mål. Dette skjemaet kan dere bruke for å fordele arbeidsoppgaver og ha oversikt over hva som må gjøres. 

Fire koloner hvor det står hva, hvordan, hvem og når. radene under er tomme.
bottom of page