ARANGER NOE PÅ SKOLEN

Elevrådet kan gjøre mye bra for skolen sin gjennom å skape samhold blant elevene. Ulike arrangement bidrar til at man blir bedre kjent, og dermed får en bedre samhold på skolen.
 

Sjekkliste for arrangement
 

 • Må dere booke rom?

 • Må dere informere rektor?

 • Hva vil  arrangementet koste? Hvor kan dere få penger fra?

 • Hvem er arrangementet for?

 • Hvordan sprer dere informasjon om arrangementet?

 • Skal det være mat?

 • Trenger dere lyd og lys?

 • Hvem tar ansvar for hva?

 • Be om tillatelse av rektor hvis dere bruker skolen.

 • Informer politiet hvis dere bruker offentlig rom.

 • Bruk sosiale medier og media.

 • Legg markeringen til et tidspunkt hvor dere har fri slik at dere slipper fravær.

 • Inviter samarbeidspartnere eller organisasjoner til å bli med.

Hvordan fikse et arrangement
 

Det er ofte populært når elevrådet lager et arrangement for elevene. Dette kan skape samhold på skolen og bidra positivt til skolemiljøet. Når dere skal arrangere noe, burde dere snakke om hvilket mål dere har for arrangementet.  Så legger dere en plan og fordeler arbeidsoppgaver.

 

Markering

Dere kan lage markeringer for å sette søkelys på noe som engasjerer dere. Eksempelvis kan det være ting dere er uenige i, eller noe dere vil markere at dere støtter. Markeringer kan være morsomme å arrangere, samtidig som det skaper samhold på skolen ved at elevene samles om en felles sak.

Tips til hva dere kan arrangere
 

 • Vaffeldag eller bolledag.

 • Grøtfest før jul.

 • Rosedag på valentinsdagen.

 • Cup i midttimen.

 • Dag der dere besøker klasser fra andre studieprogrammer.

 • Innsamling til et godt formål.

 • Flerkulturell festival.

 • “Dele ut smil” sett søkelys på godt skolemiljø ved at elevrådet/ aksjonsgruppen deler ut lapper med smilefjes og komplimenter i matfri.

 • Dele ut flyers med informasjon.

 • Skeive dager, skolen dekorerer med ballonger og regnbuer, elevene kan tegne regnbuer på kinnene for å markere støtte til LHBTI miljøet.

 • Demontrasjon, Å demonstrere er noe man gjør når andre virkemidler som å forhandle ikke har ført frem.

Strukturer arbeidet slik at dere lettere kommer i mål.

Dette skjemaet kan dere bruke for å fordele arbeidsoppgaver og ha oversikt over hva som må gjøres. 

Har du spørsmål?

Kontakt ditt Elev- lærling- og mobbeombud på www.elevombudene.no  

 

 

© 2018 av Elev,- lærling,- og mobbeombudene i Norge