top of page

Dine rettigheter

Lovverket sikrer mange rettigheter til elever og elevrådsarbeid, og de er å finne i loven om skole og utdanning- opplæringsloven. Det å kunne vise til til lovverket er alltid et sikkert argument. Her har vi samlet noen viktige paragrafer fra lovverket, og skrevet det på en litt mer forståelig måte. Man kan trykke på lenkene og finne lovteksten ordrett.
 

Under hver overskrift finner du direkte lenker til Lovdata

Denne siden fokuserer i hovedsak på rettigheter og lovverk rundt elevråd og det å være tillitsvalgt. Siden videltar.no har en oversikt over lover og rettigheter som gjelder for alle elever i hele skolen. Sjekk den ut under!

bottom of page