top of page

ROLLER I ELEVRÅDET

I elevrådet må det være en leder, nestleder og sekretær i tillegg til tillitselevene. Ofte er det også en elevrådskontakt som følger opp elevrådet. Alle har ulike oppgaver, men er like viktige for elevdemokratiet. Skolen har et ansvar for å legge til rette for godt elevrådsarbeid, og være til hjelp når elevrådet trenger det.

Elevrådet

Elevrådet består av tillitsvalgte fra hver klasse på skolen. De skal ta opp og diskutere saker som påvirker elevene, på eget initiativ eller hvis ledelsen ber om å få svar på noe. Det er viktig å huske på at elevrådet er elevenes organ for medvirkning, men alle elevene på skolen tar del i elevdemokratiet. Elevrådet skal høre på alle elevene, og alle elvene på skolen skal kunne delta i elevdemokratiet, gjennom klassens time, muligheten til å komme med forslag til elevrådet, og gjennom andre fora på skolen. Elevrådet kan også arrangere ting, og selv ta ansvar for at skolen blir en hyggeligere plass for elevene å være.

Elevrådsstyre

På skoler hvor elevrådet er ganske stort, kan det være lurt å velge et elevrådsstyre. Elevrådsstyrets oppgave er å jobbe mellom elevrådsmøtene og sørge for at det elevrådet vedtar blir gjort. Styret kan bestå av 2-3 styremedlemmer, og ha noen som har et spesielt ansvar. De kan for eksempel ha en sosiale medier-ansvarlig som sørger for å synliggjøre elevrådet på skolen, en arrangementansvarlig som har ansvar for å planlegge aktiviteter for elevene eller en rettighetsansvarlig som passer på at elevenes rettigheter blir overholdt på skolen.

 

Det er opp til elevrådet eller elevrådsstyret selv hvordan de ønsker å organisere elevrådsstyret, hvor mange som skal være med og hvilke oppgaver de skal ha. Dette kan fastsettes i reglene for elevråd. Dette finner du eksempler på under.

Roller i elevrådet

 RESSURSER OG MALER
Du finner flere ressurser her. 

Mal innkalling

Mal referat

Mal vedtekter enkle

Mal vedtekter avanserte

Mal attest for tillitsvalgt

bottom of page