ROLLER I ELEVRÅDET

I elevrådet må det være en leder, nestleder og sekretær i tillegg til tillitselevene. Ofte er det også en elevrådskontakt som følger opp elevrådet. Alle har ulike oppgaver, men er like viktige for elevdemokratiet. Skolen har et ansvar for å legge til rette for godt elevrådsarbeid, og være til hjelp når elevrådet trenger det.

Elevrådet

Elevrådet består av tillitsvalgte fra hver klasse på skolen. De skal ta opp og diskutere saker som påvirker elevene, på eget initiativ eller hvis ledelsen ber om å få svar på noe. Det er viktig å huske på at elevrådet er elevenes organ for medvirkning, men alle elevene på skolen tar del i elevdemokratiet. Elevrådet skal høre på alle elevene, og alle elvene på skolen skal kunne delta i elevdemokratiet, gjennom klassens time, muligheten til å komme med forslag til elevrådet, og gjennom andre fora på skolen. Elevrådet kan også arrangere ting, og selv ta ansvar for at skolen blir en hyggeligere plass for elevene å være.

Elevrådsstyre

På skoler hvor elevrådet er ganske stort, kan det være lurt å velge et elevrådsstyre. Elevrådsstyrets oppgave er å jobbe mellom elevrådsmøtene og sørge for at det elevrådet vedtar blir gjort. Styret kan bestå av 2-3 styremedlemmer, og ha noen som har et spesielt ansvar. De kan for eksempel ha en sosiale medier-ansvarlig som sørger for å synliggjøre elevrådet på skolen, en arrangementansvarlig som har ansvar for å planlegge aktiviteter for elevene eller en rettighetsansvarlig som passer på at elevenes rettigheter blir overholdt på skolen.

 

Det er opp til elevrådet eller elevrådsstyret selv hvordan de ønsker å organisere elevrådsstyret, hvor mange som skal være med og hvilke oppgaver de skal ha. Dette kan fastsettes i reglene for elevråd. Dette finner du eksempler på under.

Roller i elevrådet

Tillitseleven


Tillitseleven er valgt for å representere klassen sin i elevrådet. Tillitseleven må derfor snakke med klassen før og etter elevrådsmøtene, for eksempel under klassens time. I elevrådet forteller tillitseleven hva som er viktig for klassen. Det er viktig at tillitseleven ikke er redd for å ta ordet i elevrådet eller i klassen, og tør å ta opp saker. Den tillitsvalgte må kunne legge fra seg personlige meninger, og snakke på vegne av klassen. Den må også ta oppgaven seriøst, og faktisk ha lyst til å sitte i elevrådet.
Elevrådsleder


Elevrådsleder har ansvar for å lede elevrådsmøtene og å drive elevrådet og de ulike gruppene eller komiteene. Han eller hun skal snakke med rektor og ta opp sakene som elevrådet ønsker. Likt som en tillitsvalgt bør elevrådsleder også ha et genuint ønske om å lede elevrådet og drive med elevrådsarbeid. Han eller hun bør ikke være redd for å ta opp ting med ledelsen og like å ta initiativ.
Nestleder


Hjelper elevrådsleder med oppgavene, og fungerer som leder for elevrådet når elevrådsleder ikke er tilstede. Ofte er det nestleder som blir fungerende leder dersom elevrådsleder trekker seg, frem til elevrådet velger en ny. Bør ha de samme egenskapene som en leder!
Sekretær


Skriver innkalling til elevrådsmøtene sammen med elevrådsleder og lager referat etter møtene. Hjelper til med lister, årshjul og andre viktige saker i elevrådet. Sekretæren også være økonomiansvarlig, men dette er helt opp til elevrådet.
Styremedlem


Hjelper til å drive elevrådet. Har ofte egne ansvarsområder, f. eks. sosiale medier, arrangement, innsamlingsprosjekter, temauker med mer. Noen skoler har ledere for komiteene som styremedlemmer. Elevrådet/elevrådsstyret kan diskutere hvilke oppgaver dere ønsker at styremedlemmer skal ha.
Elevrådskontakten


Elevrådskontakten er ansatt på skolen, enten som leder, rådgiver, miljøarbeider eller lærer. Nye elevråd kan behøve tips og råd til elevrådsarbeidet, og her kan elevrådskontakten gi en opplæring og hjelpe til. Elevrådskontakten skal hjelpe elevrådet med å organisere møter og prosjekter og hjelpe elevene med å ta opp saker med ledelsen på en god måte. Elevrådskontakten skal ikke styre elevrådsmøter eller ta avgjørelser for elevrådet. Klikk her for å lese mer om elevrådskontakten. Dette bør dere diskutere i elevrådet/elevrådsstyret sammen med elevrådskontakten:

  • Hva ønsker dere fra elevrådskontakten deres?
  • Hvordan kan elevrådskontakten hjelpe dere med organisering av elevrådet?
  • Hvordan kan elevrådskontakten hjelpe dere med å fremme en sak?
  • Hva ønsker dere som elevråd å ta ansvar for selv?

 RESSURSER OG MALER
Du finner flere ressurser her. 

Mal innkalling

Mal referat

Mal vedtekter enkle

Mal vedtekter avanserte

Mal attest for tillitsvalgt