top of page

Skap engasjement

Ofte kan man føle at oppgavene blir mange, og at en liten gruppe gjør all jobben. Dette er ikke ønskelig, enkeltpersoner kan bli overbelastet og resten av gjengen kan miste eierfølelsen til elevdemokratiet. Det beste er om flest mulig bidrar med det de kan!
 

Tips

 

Vær hverandres heiagjeng!

Engasjement er ikke noe en person har alene, det er noe vi skaper sammen. Sørg for å vise støtte til alle gode ideer og vær med å gjøre ideene enda bedre.

Enkle grep kan skape mye engasjement 

Folk som kjenner hverandre jobber bedre sammen! Sett av tid til å ha en pizzakveld eller hyttetur for elevrådet eller elevrådsstyret. Teambuilding er vanlig i de fleste organisasjoner, det burde være det i elevrådet deres også.

 

Du finner bli kjent-øvelser her.

 

Elevdemokratiet tilhører alle elevene på skolen, alt av oppgaver må ikke løses av tillitsvalgte. Dere kan godt lage grupper hvor dere inviterer inn til åpne møter hvor de som vil kan jobbe med for eksempel skoleavis eller en temadag.

Gå fra uengasjert til engasjert

Dersom få personer i elevrådet deres deltar aktivt er det lurt å undersøke hvorfor det har blitt sånn. Dersom du merker at elevrådet og engasjementet begynner å dabbe litt av, kan dere ta opp spørsmålene under og diskutere dem sammen.

Er sakene motiverende?

Dere bør jobbe med saker som det er mulig å løse i elevrådet, ofte er det en konkrete saker. For eksempel blir det for abstrakt å si at dere skal jobbe for inkludering mellom ulike elevgrupper.

En mer konkret sak vil være å arrangere en temadag om inkludering.

Får dere i elevrådet jobbe med sakene dere ønsker?

​En god regel er at dersom noen tar opp noe så kan denne personen jobbe videre med saken. Er saken at en klasse ønsker bedre stoler, kan de som tar opp saken skrive dette om saken og sende ut til resten av elevrådet. Tillitselevene tar opp saken i alle klassene før neste møte.

Les mer om hvordan å legge frem en sak her.

Ønsker dere å være tillitselever?

Hvis en tillitselev ikke vil være med i elevrådet, bør klassen velge en ny tillitselev. Å være tillitselev er frivillig. Elevrådsleder eller noen andre fra styret burde snakke med klassen før valget.

Les mer om hvordan valg gjennomføres her.

Kan dere i elevrådet bli flinkere til å dele på oppgavene?

Spør andre i elevrådet om å hjelpe deg med noen oppgaver. Du kan godt dele en oppgave i mindre deloppgaver, og si noe om hvordan oppgaven løses. Dette kan gjøre at de som er redd for å ikke lykkes blir tryggere. Det kan være litt jobb med dette i starten, men du som gjør det vil få en verdifull erfaring og utvikle dine egenskaper som leder og lagspiller.  

Finner dere ingen saker?

Gjennomfør en workshop i elevrådet, eller inviter alle elevene på skolen til idemyldring, og se om dere får inn noen nye saker å jobbe med i elevrådet.

bottom of page