top of page

ELEVRÅDSKONTAKTEN

For elevrådet er elevrådskontakten utrolig viktig. Elevrådskontakten jobber på skolen, men har i oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. Vis denne siden til elevrådskontakten din!

MaxEmanuelson-_MAX8246.jpg

Hva er rollen til elevrådskontakten?

På mange skoler fungerer elevrådskontakten som en veileder for elevrådet, andre plasser tar elevrådskontakten en større del i elevrådsarbeidet. Elevrådskontakten kan altså være en mentor i tillegg til å være kontaktperson mellom administrasjonen og elevrådet.

 

Ved oppstarten av skoleåret bør man ha et møte der man avklarer hvilke forventninger elevrådet og elevrådskontakten har til hverandre.

Sitat fra elev:

”Du bør ikke vise hvordan det skal gjøres, men heller lære elevrådet å tenke selv, slik at løsningene kommer fra elevrådet og ikke elevrådskontakten”.

Hvilke oppgaver skal elevrådskontakten ha?

Hva behøver elevrådet hjelp til, og hva kan dere klare på egenhånd? Både elevrådet og rektor bør være med å bestemme hva som skal være oppgavene til elevrådskontakten, men det viktigste er at man tidlig tar en prat om det slik at det ikke blir misnøye i løpet av året fordi man er uenig!

Eksempler på ting elevrådskontakt kan hjelpe med:

 • Gjennomføre valg

 • Planlegge møter sammen med elevrådsleder/styret, eventuelt sende ut innkallinger

 • Booke rom og utstyr

 • Opplæring i møteledelse

 • Hjelp til å lage årsplan for møter og arrangementer

 • Fikse mat og drikke til møtene

 • Være bindeledd mellom elevrådet og ledelsen

 • Pushe elevrådet hvis det går trutt eller folk er demotivert

 • Skrive attest til dem som sittet i elevrådet. Finn mal for attest her.

Hvordan kan elevrådskontakten støtte elevrådet?

En god elevrådskontakt…

 • Lytter til elevene

 • Lar egne meninger ligge

 • Støtter elevrådet i deres avgjørelser

 • Legger til rette for at elevrådet kan jobbe med saker de er opptatt av

 • Støtter elevrådet i møte med ledelsen

 

Elevrådskontakten kan få elevrådet til å finne strategier og løsninger på de problemene og utfordringene de har. Eksempler på gode spørsmål:

 • Hva vil dere si er viktigst å begynne med på sakslista?

 • Hva kan dere gjøre for å finne ut mer om saken?

 • Hvem gjør så hva til neste gang?

 • Hvordan kan dette gjøres på en god måte?

 • Når skal dette være gjort?

 

For at elevrådet skal fungere selvstendig er det viktig at elevrådskontakten ikke gjør seg selv til en part i sakene som elevrådet behandler. Det er ikke elevrådskontaktens rolle å gi svarene eller bestemme hva elevrådet skal gjøre eller mene.

På videregående skole er det ikke noe krav om å ha elevrådskontakt. Det er opp til den enkelte skole å bestemme hvem som skal være elevrådskontakt og hvordan elevrådskontakten skal følge opp elevrådet.

 

 DETTE STÅR I LOVEN OM ELEVRÅDSKONTAKT
Opplæringsloven er loven om skole og utdanning.

§ 11-2. Elevråd ved grunnskolar

På alle grunnskoler skal det være en elevrådskontakt som skal hjelpe elevrådet med sitt arbeid. Denne elevrådskontakten har rett il å være tilstede og si hva hen mener på elevrådsmøtene, men har ikke stemmerett.

Her finner du loven på lovdata.no

bottom of page