top of page

ELEVRÅD

Alt om

På denne nettsiden finner du alt elevrådet ditt trenger for å komme i gang med elevrådsarbeidet. Du finner informasjon om hvordan man avholder møter, hvordan man får gjennomslag for elevenes saker, hva slags ansvar skolen har for elevråd, og hvordan du som klassetillitvalgt kan gjøre en best mulig jobb. Du kan trykke på knappene under for å komme direkte til det du lurer på, eller sjekke menyen på toppen av siden. 

Om elevråd.no

Nettsiden elevråd.no skal fungere som et verktøy for elevråd og tillitsvalgte i deres arbeid. Siden inneholder forskjellige ressurser, maler, utdrag fra relevant lovverk og alt du trenger å vite for å komme i gang med elevrådsarbeidet.

Nettsiden er utviklet av Elev- Lærling- og mobbeombudene i samarbeid med Elevorganisasjonen. Nettsiden drives av Elev- Lærling- og mobbeombudene. Arbeid med elevråd og elevdemokrati er viktig, og vårt ønske er at det skal være så lett som mulig for alle å komme i gang og utføre dette arbeidet.

Elevråd.no vil komme på samisk og nynorsk.

bottom of page