ORGANISER ELEVRÅDSARBEIDET

Hvis dere legger gode planer, er det enklere å få til det dere vil. Ikke la elevrådsarbeidet stoppe med en god ide. Fordel oppgaver og få ting gjort!

Planlegg året
 

Ved å sette opp en kalender eller et årshjulet får dere oversikt over hvilke aktiviteter dere vil gjennomføre. Fordeler aktiviteter utover hele året. En god oversikt vil også gjøre det lettere for neste elevråd å komme i gang med sitt arbeid.

Vise hva elevrådet gjør
 

Det er viktig at de andre elevene vet hva elevrådet gjør. Da blir de mer engasjerte.

 

Planlegg arbeidsoppgaver
 

Når dere har en god ide, er det viktig å finne ut hvordan dere kan jobbe for å gjøre ideen til virkelighet. ​

Sjekkliste:

  • Hva skal dere gjøre?

  • Hvem skal gjøre det?

  • Er det noe som skal ordnes eller bookes?

  • Når skal dette bli gjort?

  • Hvem sjekker at alt er gjort?                               

Dette er spørsmål dere bør ha svar på før dere går i gang med et prosjekt eller et arrangement. Dere bør ha en ansvarlig for hver oppgave for at prosjektet skal bli virkelighet.

 

Tips for å synligjøre elevrådet
 

  • Presenter dere og del ut boller eller pepperkaker i storefri

  • Lag veggavis

  • Bruk sosiale medier og oppdater med bilder av hva elevrådet gjør

  • Ha en postkasse til forslag fra elevene

  • Elevrådsleder og styret tar en runde i starten av skoleåret og presenterer seg for klassene

Reglement for elevrådet
 

Mange elevråd setter opp et reglement for elevrådet. Dette er for å holde orden på valg, elevrådsmøter og oppmøte slik at alle vet hvordan dette skal foregå. Klikke her for å se forslag til et reglement for elevrådet.

Har du spørsmål?

Kontakt ditt Elev- lærling- og mobbeombud på www.elevombudene.no  

 

 

© 2018 av Elev,- lærling,- og mobbeombudene i Norge