ROLLER I ELEVRÅDET

I elevrådet må det være en leder, nestleder og sekretær i tillegg til tillitselevene. Ofte er det også en elevrådskontakt som følger opp elevrådet. Alle har ulike oppgaver, men er like viktige for elevdemokratiet.

Tillitseleven

Tillitseleven er valgt for å representere klassen sin i elevrådet. Tillitseleven må derfor snakke med klassen før og etter elevrådsmøtene. Det er fint om tillitseleven kan lede klassens time eller tilsvarende. I elevrådet forteller tillitseleven hva som er viktig for klassen. Tillitseleven kan være med i ulike grupper eller prosjekter som han eller hun er interessert i

Oppgave om tillitseleven:

 • Hvilke egenskaper er viktige for en tillitselev?

 • Klassen ønsker lengre spisepause midt på dagen. Hvordan kan tillitseleven ta dette opp i elevrådet?

 

Elevrådsleder

Elevrådsleder har ansvar for å lede elevrådsmøtene. Elevrådsleder har ansvar for å drive elevrådet og de ulike gruppene eller komiteene. Han eller hun skal snakke med rektor og ta opp sakene som elevrådet ønsker. 

Oppgave om elevrådsleder:

 • Hvilke egenskaper er viktige for en elevrådsleder?

 • Rektor inviterer elevrådslederen inn på sitt kontor og ber om innspill til hva skolen kan gjøre for å forebygge rus. Hva bør elevrådslederen gjøre?

 • Elevrådet har ulike meninger om de nye ordensreglene på skolen. Hvordan kan elevrådslederen planlegge et elevrådsmøte der elevrådet til slutt kan samle seg om en anbefaling?

Nestleder

Hjelper elevrådsleder med oppgavene, og fungerer som leder for elevrådet når elevrådsleder ikke er tilstede.

Oppgave om nestleder:

 • Hvilke oppgaver ønsker dere at nestlederen i elevrådet har?

 • Hva ønsker dere skal skje hvis elevrådslederen trekker seg?

Sekretær

Skriver innkalling til elevrådsmøtene sammen med elevrådsleder og lager referat etter møtene.  Hjelper til med lister, årshjul og andre viktige saker i elevrådet.

Oppgave om sekretæren:

 • Hva bør sekretæren være god på?

 • Hvordan kan sekretæren best samarbeide med, og hjelpe elevrådslederen?

Styremedlem

Hjelper til å drive elevrådet. Har ofte egne ansvarsområder, f. eks. sosiale medier, arrangement, innsamlingsprosjekter, temauker med mer. Noen skoler har ledere for komiteene som styremedlemmer.

Oppgave om styremedlem:

 • Hvilke oppgaver ønsker dere at styremedlemmene tar seg av?

 • Hvor mange styremedlemmer ønsker dere i tillegg til leder, nestleder og sekretær?

Elevrådskontakt

Elevrådskontakten er ansatt på skolen, enten som leder, rådgiver, miljøarbeider eller lærer.

Nye elevråd kan behøve tips og råd til elevrådsarbeidet, og her kan elevrådskontakten gi en opplæring og hjelpe til.

 

Elevrådskontakten skal hjelpe elevrådet med å organisere møter og prosjekter.

Elevrådskontakten skal hjelpe elevene med å ta opp saker med ledelsen på en god måte.

Elevrådskontakten skal ikke styre elevrådsmøter eller ta avgjørelser for elevrådet.

Klikk her for å lese mer om elevrådskontakten.  

Oppgave om elevrådskontakten:

 • Hva ønsker dere fra elevrådskontakten deres?

 • Hvordan kan elevrådskontakten hjelpe dere med organisering av elevrådet?

 • Hvordan kan elevrådskontakten hjelpe dere med å fremme en sak?

 • Hva ønsker dere som elevråd å ta ansvar for selv?

Har du spørsmål?

Kontakt ditt Elev- lærling- og mobbeombud på www.elevombudene.no  

 

 

© 2018 av Elev,- lærling,- og mobbeombudene i Norge