LENKER

Her er noen lenker til andre nettsteder som er nyttige for deg i elevrådet:

 

  • Elev- og lærlingombudene holder kurs for elevrådene i videregående skole i hvert sitt fylke. De svarer også på spørsmål om elevenes rettigheter.

Klikk her for å komme til Elev- og lærlingombudene i Norge.

  • Elevorganisasjonen støtter elevråd i hele landet. De er talerør for elevene.

Klikk her for å komme til elevorganisasjonen.                                                                                                                

  • Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Klikk her for å komme til ung.no.  

  • Utdanningsdirektoratet har oversikt over læreplaner og informasjon om eksamen.

Klikk her for  å komme til Utdanningsdirektoratet. 

  • Fylkesmannen behandler klager på karakterer og på psykososialt skolemiljø.

Klikk her for å komme til Fylkesmannens nettsider. 

  • Vilbli.no har masse informasjon om videregående opplæring, inntak, ungdomsrett med mer.

Klikk her for å komme til Vilbli.no 

Har du spørsmål?

Kontakt ditt Elev- lærling- og mobbeombud på www.elevombudene.no  

 

 

© 2018 av Elev,- lærling,- og mobbeombudene i Norge