CASE 

Det kan være lurt å øve seg i drøfte saker.

Bruk tid til å øve dere i å gjennomføre elevrådsmøter ved å drøfte eksempelsaker.

Lag en innkalling til møte der dere skriver at dette er en øvelse i elevrådsarbeidet.

Følg gjerne råd om hvordan lede et elevrådsmøte.

TIPS
 

Øv dere på møteledelse gjennom å fremme en sak.

Be om innspill på hva som kan være lurt å gjøre i saken. 

Et tips kan være å dele elevrådet i 2 der den ene gruppen argumenterer positivt for saken, mens den andre gruppen argumenterer negativt med motforestillinger.

Øv dere på å gjøre vedtak, og å skrive referat.

Her er eksempler på noen case som kan bli aktuelle å drøfte på din skole.

Om elevrådsarbeidet

  • Elevrådet fungerer, men sliter med å finne store og engasjerende oppgaver. Hvilke saker skal elevrådet jobbe med?

  • Elevrådet får en henvendelse fra en klasse om at deres tillitsvalgte ikke tar oppgaven seriøst. Hvordan går dere fram?

  • En klasse skal på utflukt i skolens regi. Alle blir bedt om å ta med 100 kr til inngang og skyss. Hva gjør du som tillitsvalgt?

  • Elevrådet på skolen er engasjert og motivert, men samarbeidet med ledelsen fungerer ikke. Hva kan elevrådet gjøre for å forbedre dette?

  • Elevrådet ønsker å starte en kampanje for å inkludere alle elevene på skolen. Kom med forslag til kampanje og fortell hvordan dette kan hjelpe til å inkludere alle elevene.

  • I løpet av et skoleår kan det oppstå situasjoner hvor dere er misfornøyd. Eksempler: for stort arbeidspress, for lite variert undervisning, utdatert utstyrspark. Hvordan kan klassen ta opp slike problemer på en god måte? Hva er tillitselevens rolle i slike situasjoner? Hvordan bør klassen støtte den som er klassens tillitselev?

 

Om skolemiljøet

  • Du opplever at en medelev blir snakket om på en måte som du ikke liker av en lærer. Hva gjør du?

  • Klassen skal ha gruppearbeid. Elevene får velge grupper selv. Som vanlig er det noen som må jobbe alene. Hva gjør du?

  • Noen tror at en gutt i klassen er homofil, og har snakket om det bak ryggen hans. En dag kaller en annen medelev ham for «homo» fordi han bommer på søppelbøtta.. Alle hører det, og mange ler. Hva kan du gjøre?

  • Det har vært flere henvendelser om dårlig miljø i en klasse. Blant annet har det vært baksnakking og elever som føler seg utestengt. Hva kan elevrådet gjøre? Hva kan elevrådet gjøre for å forbedre dette?

Har du spørsmål?

Kontakt ditt Elev- lærling- og mobbeombud på www.elevombudene.no  

 

 

© 2018 av Elev,- lærling,- og mobbeombudene i Norge