SKOLEMILJØUTVALG

Skolemiljøutvalget har en viktig rolle i å jobbe for et godt skolemiljø. Alle saker som er viktige for skolemiljøet skal tas opp her.

Elevrådet velger elever som sitter i skolemiljøutvalget. Disse elevene skal snakke på vegne av elevene på skolen. Elevrådet bør derfor ta opp sakene først. Sammen med elevene sitter det noen fra fylkeskommunen, skoleledelsen og de ansatte. Elevene skal være i flertall.

Elevråd og skolemiljøutvalg har rett til å få informasjon om alle forhold som angår elevene på skolen. Dere kan også kreve skriftlig dokumentasjon.

Klikk her for å finne utdanningsdirektoratets veileder til medlemmene i Skolemiljøutvalget.

 

Caser om skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget arrangerer temauke om forholdet lærer - elev

Skolemiljøutvalget gikk gjennom tallene fra Elevundersøkelsen. Det viste seg at mange elever opplevde krenkelser fra lærere. Skolemiljøutvalget ville jobbe for en temauke der det var ekstra fokus på forholdet mellom lærer og elev. I løpet av uken skulle lærerne få kurs, elevene hadde prosjekt om skolemiljø og lærerne hadde en forestilling for elevene i midttimen. For å få til dette, samarbeidet skolemiljøutvalget med ledelsen, lærerne, elevrådet og skolehelsetjenesten.

 

Skolemiljøutvalget gir innspill før oppussing av skolen

Skolemiljøutvalget fikk beskjed om at gymsalfløyen skulle pusses opp. Skolemiljøutvalget fikk komme med innspill til hvordan det skulle se ut etter oppussingen. Elevene kom med gode ideer til organisering av garderober og dusjløsninger. Elevene hadde også ønsker for hvordan skolen best kunne skjerme dem i oppussingsperioden. Dette ble sendt til utbyggeren slik at de kunne ta hensyn til ideene.

Har du spørsmål?

Kontakt ditt Elev- lærling- og mobbeombud på www.elevombudene.no  

 

 

© 2018 av Elev,- lærling,- og mobbeombudene i Norge