POLITISK PÅVIRKNING 

Hvordan påvirke som et elevråd?

 

Som elevråd har man mange muligheter å drive med politisk påvirkning.

 

Dere kan få frem meningene deres gjennom påvirkning av kommunen, fylkeskommunen og ledelsen på skolen.

Elevrådet har allerede styrke og påvirkningskraft.

Når elevrådsleder snakker med noen for å få gjennomslag for en sak, så betyr stemmen mye mer fordi hen snakker for alle på skolen.

Slik påvirker dere i en sak:

  1. Ha elevrådsmøte og avgjør hva dere mener om saken. Da kan elevrådsleder og styret bruke dette for å bevise at dette er elevenes meninger.

  2. Ha møte med de som bestemmer i saken, avdelingsleder, rektor, assisterende rektor.

  3. Be om møte med politikerne som bestemmer, og legg fram deres meninger.

  4. Få oppslag i lokalavisen og bruk sosiale medier for å engasjere andre i saken. Det legges et større press på saken når mange sier i fra hva de mener.

 

Hvem kan hjelpe dere?

Hvis dere er usikre på hvordan dere skal gå fram kan dere kontakte andre for hjelp.

Ungdommens fylkesting, elev- og lærlingombud og Elevorganisasjonen kan gi dere råd om hvordan dere kan påvirke saken dere er opptatt av.

Hvordan påvirke fylkeskommunen?

Fylkeskommunen har ansvar for å drive skolene og lage lokale regler for inntak og orden i fylket. For å påvirke fylkeskommunen, må dere

 finne ut av hvem som bestemmer hva.

 

Finn først ut og hvem som har ansvar for skole og utdanning.

Deretter må dere finne ut hvem som har flertall og bestemmer i fylkeskommunen.

Be om et møte med politikerne, fortell om deres meninger, og overtal dem til å støtte dere.

Gjerne møt dem som er i mindretall også.

Har du spørsmål?

Kontakt ditt Elev- lærling- og mobbeombud på www.elevombudene.no  

 

 

© 2018 av Elev,- lærling,- og mobbeombudene i Norge