KLASSENS TIME

Som klasse har dere rett til å diskutere saker med tillitseleven deres. Dette kan dere  gjøre i klassens time. Det finnes ingen regler for hvor mye tid dere har krav på. Noen har en egen time på timeplanen. Andre tillitselever må avtale tid med kontaktlærer.

Tips til klassens time
 

  • Snakke om saker som skal tas opp i elevrådet

  • Jobbe i små grupper i klassen for å komme på gode ideer eller saker som klassen ønsker å ta opp

  • Planlegge aktiviteter i klassen

  • Ha øvelser eller leker som gjør at dere trives bedre sammen i klassen

  • Ta opp utfordringer dere har i klassen

  • Klikk her for å se bli kjent- øvelser du kan bruke i klassens time.

Hvorfor har vi klassens time?

For at klassen skal få tid til å snakke om saker som angår dere. Noen saker er viktige for klassen. Andre saker angår hele skolen. Da kan tillitseleven ta dette videre til elevrådet. På den måten blir hver elev hørt i elevrådet og tillitseleven vet hvordan de skal representere klassen sin.

 

Hva skal vi gjøre i klassens time?

Dere har klassens time for å snakke om saker som angår klassen. Dere bør også snakke om saker som angår hele skolen, og som skal opp i elevrådet.

Dere bør ha en plan for klassens time. Gjerne avtal dette med kontaktlærer. Gi elevene beskjed på forhånd om at det skal være klassens time.

Hvordan lede klassens time

Det er fint om tillitseleven leder klassens time. Kontaktlæreren kan lede en del av tiden, men det er viktig at klassen får snakke alene sammen med tillitseleven hvis de trenger det.

  • Ha en liste over ting dere vil snakke om. Det er lurt å forberede seg før klassens time.

  • Tillitseleven sørger for at alle som vil får ordet. Det kan være lurt å lage en liste med rekkefølgen av navn på elever som rekker opp hånda.

  • Tillitseleven noterer ned det klassen blir enig om slik at de husker å ta det opp i elevrådsmøtet.

Har du spørsmål?

Kontakt ditt Elev- lærling- og mobbeombud på www.elevombudene.no  

 

 

© 2018 av Elev,- lærling,- og mobbeombudene i Norge