ELEVRÅDSMØTE

Et godt møte deles gjerne i 3.

Hva skjer FØR , UNDER  og ETTER møtet?

Og hvordan får vi gjennomført det vi bestemmer på møtet?!?

Har du spørsmål?

Kontakt ditt Elev- lærling- og mobbeombud på www.elevombudene.no  

 

 

© 2018 av Elev,- lærling,- og mobbeombudene i Norge